ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

1. Родитељима /старатељима није дозвољен улазак у службене просторије током тренинга (свлачионице, трибине, терен…).

2. Није дозвољен разговор родитеља/старатеља са децом или тренерима током тренинга и утакмице.

3. Родитељ/старатељ је дужан да редовно присуствује родитељским састанцима клуба.

4. Родитељ/старатељ је обавезан да одведе дете на лекарски преглед на сваких 6 месеци.

5. Родитељ/старатељ који упише своје дете у ФК ,,Динамо“ Нови Сад сагласан је аутоматски са правилима понашања и дужан је да их поштује.

Ако си родитељ, буди им учитељ владањем и животом.

Римска народна пословица