ПРОГРАМ РАДА

Главно програмско опредељење је коришћење спортске базе наше академије, стварање и јачање материјалне и техничке подршке, рад на омасовљењу физичке и такмичарске делатности, као и промовисање самог фудбала и здравог начина живота. При свему овоме водимо рачуна о сарадњи с другим државним и приватним организацијама у развоју дечјег и омладинског фудбала.

Развијамо квалитетне програме групних и индивидуалних тренинга, како бисмо у перспективи на прави начин припремили наше играче за наступе у најбољим клубовима у Србији и у иностранству.

У школи фудбала ФК „Динамо” Нови Сад рад се обавља у неколико узрасних категорија. Ту мислимо на играче 4-6 година, 7-8 година, 9-10 година, 11-12 година, 13-14 година, 15-16 година, 17-18 година, као и за оне старије. Свака група има сопственог тренера који ради с њом, а комплетан стручни аспект је заснован на програму који је дело еминентних фудбалских стручњака.

ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА

У ОВОМ ПЕРИОДУ РАДА СА ДЕЦОМ ОВОГ УЗРАСТА РАДИ СЕ НА РАЗВИЈАЊУ ПСИХОМАТСКОГ СТАТУСА ДЕТЕТА

 • Психоматски статус детета подразумева морфолошке карактеристике, функционалне и моторичке способности, когнитивне и конативне способности
 • Моторички развој подразумева моторичке навике и моторичке способности, а развијањем већег броја моторичких навика делује се на развој способности
 • У овом узрасту највише је оријентисан рад на развоју брзине, агилности, координације, равнотеже и флексибилности
 • Циљ је учење основних покрета и њихово повезивање у игру и кроз штафетне ире. Ово је период када треба почети са применом најразличитијих садржаја, нарочито оних изазовних кроз штафетне игре и полигоне
placeholder

КОД ДЕЦЕ У ОВОМ УЗРАСТУ ПОЧЕТАК БАВЉЕЊА ФУДБАЛОМ ПОДУДАРА СЕ СА ПОЛАСКОМ У ШКОЛУ

 • Треба наставити са радом на основним облицима кретања пре било каквог специфичног извођења технике
 • Примењују специфичне вежбе за развијање моторичких способности као што су: брзина реаговања, учесталост покрета, гипкост и координација покрета
 • Уче се основе техничких елемената за каснији развој спорт-специфичних моторичких вештина. Приликом обуке техничких елемената користити једноставне ситуације у индивидуалним односима
 • Код увежбавања техничких елемената нагласак је на правилности извођења где такође прати и брзина покрета након савладавања једноставних координацијских задатака.
 • Циљ рада јесте да деца заволе фудбалску игру и изграде осећај и радост у владању са лоптом.
placeholder

У ОВОМ УЗРАСТУ ЈЕ СВЕ ПРИЛАГОЂЕНО ОБУЦИ ТЕХНИКЕ, ПОБОЉШАЊУ СПОСОБНОСТИ ИГРАЧА ДА ОПАЖАЈУ И РАЗУМЕЈУ ИГРУ И ДА ЊИХОВА БРЗИНА БУДЕ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ

 • Циљ је да науче основне вештине кретања без лопте и са лоптом. Веома је битан рад на основним вежбама технике и контроле лопте
 • Тактичко тренирање мора имати циљ креирање образаца доброг понашања и решавања једноставних ситуација у игри
 • Основни фактори физичке припреме у овом узрасту су брзина, агилност, координација, опсег покрета, еластичност и механика трчања где је потребно и постепено увести вежбе снаге са оптерећењем тела. Предност треба дати динамичним вежбама
 • У психолошком смислу постају чвршћи и самоуверенији где су се поједини већ уозбиљили у вези саме игре
placeholder

ОВА РАЗВОЈНА ФАЗА ЈЕ НАЈБОЉИ УЗРАСТ ЗА УЧЕЊЕ У ДЕТИЊСТВУ, А РАДИ НА ОБУЦИ – УСАВРШАВАЊУ НАУЧЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕХНИКЕ

 • Ово је период прве селекције играча.
 • Задатак овог периода је формирање кретних навика и првог упознавања са тактичким елементима, док основну компоненту програмског садржаја рада чине развој моторичких способности наравно уз даљу обуку техничких елемената фудбалске игре.
 • Спортска припрема мора наставити са развијањем аеробних капацитета, флексибилношћу, брзином и репетативним вежбама за снагу са властитом тежином тела или ретко са лаганим додатним тежинама
 • Главни циљ наставити са свестраном припремом претходне фазе, више специфично за фудбал
placeholder

У ОВОМ ПЕРИОДУ ВРШИ СЕ ДРУГА СЕЛЕКЦИЈА ОДНОСНО ИЗБОРНА СЕЛЕКЦИЈА МЛАДИХ КАНДИДАТА ЗА ВРХУНСКИ ФУДБАЛ

 • Карактеристика овог периода и програма рада је навикавање на органско оптерећење, која се индивидуално дозирају
 • Програм за интезивно и континуирано оптерећење усмерен је тако да поред вежби из области технике и кондиције укључујемо и основне тактичке вежбе, и тиме комплетирамо основу за добру обуку и селекцију
 • Игра више није слободна, него мора садржавати све обавезне елементе фудбалске игре до 11 против 11. За време ове фазе, физичка спремност мора бити оријентисана на стварне захтеве фудбалске игре
 • Аеробни отпор се мора тренирати са више константног убрзања, а понекад укључујући варијације у брзини трчања. Тренинг брзине мора се тренирати на специфичан начин.
placeholder

РАД СА ДЕЧАЦИМА ОВОГ УЗРАСТА ПРЕДСТАВЉА ЗАВРШНУ СЕЛЕКЦИЈУ И ПОЧЕТАК МНОГО ИНТЕЗИВНИЈЕГ ОРГАНСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА

 • Основне компоненте које карактеришу ову фазу јесу континуирано повећање квантитета и интензитета оптерећења тренинга, специјални тренинг за развој свих квалитета и физичких, техничких и тактичких повећање конкурентне игре и такмичења
 • Брзина мора бити тренирана са и без лопте. Експлозивна снага мора такође бити тренирана посебно за време припрема. Већ развијени аеробни отпор мора се тренирати до вишег нивоа и сада је такође време да се почне са анаеробним лактатним отпором
 • Главни циљ мора бити побољшање свих капацитета који укључују компликованије игре. Сада је такође време када дечак вежба своју специфичну позицију
 • Савремени тренинг захтева да се свака вежба,свака активност на тренингу стави у функцију игре
placeholder

У ОВОЈ РАЗВОЈНОЈ ФАЗИ ВИШЕ НЕМА ЗНАЧАЈНИХ ФУДБАЛСКИХ ДОСТИГНУЋА БЕЗ НАГЛАШЕНОГ ПРИСУСТВА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, КАКО ПОЈЕДИНЦА, ТАКО И ЕКИПЕ УОПШТЕ

 • Нагласак у раду треба да буде на разумевању и припремању за данашњих захтева игре
 • Акценат у тренажном процесу је да сада треба да испољавају индивидуалне способности кроз групне и колективне задатке, а истовремено да им кроз тренинге и утакмице развијамо победнички менталитет.
 • Сваки тренинг треба да буде у функцији игре, система и модела који желимо да играмо
 • У овом узрасту не постоји одвајање у раду када се ради тренажни процес и све врсте припрема
 • Физичка, техничка, тактичка, психолошка и опоравак морају да иду једна са другом, односно заједно, где се једино мења акценат и дозирање на тренингу
placeholder