СИМБОЛИ

Амблем Клуба је кружног облика плаве боје, у коме се налази слово „Д” и натпис Фудбалски клуб Динамо 1969.

Застава Клуба је плаве боје са белим тачкама и правоугаоног је облика, са односом краће и дуже стране 1:2 и са амблемом Клуба, одговарајуће величине у средини заставе.